Przejdź do treści

Reklamacje

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w towarze objętym gwarancją, skontaktuj się z nami wskażemy najbliższy punkt serwisowy, w przypadku urządzeń jest on tez wskazany w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności. Zgłoszenie reklamacyjne w okresie gwarancji (dotyczy również produktów kosmetycznych w dacie ważności produktu) musi zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany na stronie z tytułem „Reklamacja” i powinno zawierać:- Fakturę zakupu towaru którego sprawa dotyczy – opis czego zgłoszenie dotyczy – zdjęcia filmy towaru/usługi poświadczające opis – dodatkowe informacje i dokumenty na prośbę sklepu. Czas rozpatrzenia liczy się od dnia dostarczenia kompletu dokumentów i towaru 

Jeżeli opakowanie dostarczone przez Firmę kurierska posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy

1. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń w taki sposób aby nie  było wątpliwości ze dotyczą konkretnej paczki np z widocznym listem  przewozowym. Zdjęcie samego listu przewozowego, numer listu przewozowego

2. Spisanie w obecności kuriera protokołu szkodowego – dokument koniecznie musi zostać podpisany przez kuriera i podpisany egzemplarz prosimy zachować i dołączyć kopie do zgłoszenia Stanowi on podstawę ewentualnej późniejszej reklamacji.

3. Weryfikacja zawartości w przypadku uszkodzeń braku pewności co do przydatności towaru do użycia odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 797790402. 

Procedura reklamacyjna i konieczne dokumenty:
Prześlij do nas: – produkt który chcesz zareklamować – dowód zakupu i data Płatności – numer listu przewozowego- dokumentacje zdjęciowa video -protokół szkodowy (podpisany przez kuriera) – pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu,- oczekiwana formę rekompensaty – adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) 
Proszę pamiętać ze czas odpowiedzi na reklamacje rozpoczyna się od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów i informacji/towaru. Przy czym sklep niezwłocznie (maksymalnie do 3 dni roboczych) po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzi jego przyjecie do rozpatrzenia lub poprosi o uzupełnienie. Uzupełnienia należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja pozostanie zakończona bez rozpatrzenia. 
W ciągu 14 dni od otrzymania kompletu poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy Państwu niedogodności poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku zwrotu Płatności zwrot dokonywany jest na to samo konto. 
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@artofbeauty-szkolenia.com lub telefonicznie: +48 797790402 Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.   

Zwrot produktów 

Uwaga! towary i usługi na zamówienie nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.  Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.  

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu: Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.